Dmuchawy

do powietrza i gazów (ATEX)

ZRÓŻNICOWANIE DMUCHAW.

clim_thumb_xxl_dtDmuchawy, są specjalistycznymi maszynami, znajdującymi zastosowanie w różnych dziedzinach techniki. Ich zadaniem, jest sprężanie gazu, do dość niskiego ciśnienia. Dmuchawa nie jest jednak maszyną różnorodną i możemy wyszczególnić kilka jej rodzajów. Pierwszym z nich są dmuchawy śrubowe, które stosunkowo, powstały najpóźniej. Cały proces sprężania odbywa się wewnątrz, dmuchawa ta przy użyciu małej ilości tłoków śrubowych, wykorzystuje również małą ilość energii. Cieszy się również cichym trybem pracy. Innym rodzajem, jest rotacyjna dmuchawa krzywkowa Rootsa, która wykorzystuje wirujące tłoki dwu- i trzyskrzydełkowe, inaczej nazywane dmuchawami Rootsa. Tutaj proces sprężania ma miejsce na zewnątrz maszyny. Kolejnym rodzajem, jest dmuchawa bocznokanałowa. Tutaj za sprężanie gazów odpowiedzialny jest wirnik dmuchawy. Jej plusem, jest całkowity brak korzystania z oleju. […]

Dmuchawy powietrza

p4_vDmuchawa odśrodkowa, inaczej nazywana turbodmuchawą, to jeden z rodzajów dmuchaw, odpowiedzialnych za sprężanie gazów. Główną właściwością, jest promieniowy przepływ. Do wirnika, znajdującego się w momencie obrotu, zasysane jest powietrze, odrzucane następnie na zewnątrz. Zaobserwować można działanie siły odśrodkowej. Wirnik, o budowie dmuchawy otwartej bądź zamkniętej, posiada łopatki ułożone promieniowo, dzięki czemu powietrze porusza się również w ruchu promieniowym. Następnie, powietrze trafia do dyfuzora oraz do spirali. Tam, energia kinetyczna, przemieniana jest w ciśnienie w dmuchawie. […]

Dmuchawy powietrza a oczyszczalnie ścieków

oczyszczalnie_400Ochrona wód w Polsce, znacznie się poprawiła w ostatnich latach. Zawdzięczać to może znacznemu wzrostowi liczby oczyszczalni ścieków. Niestety nie każdy wie z jakimi kosztami wiąże się praca wykonywana przez dane oczyszczalnie. Stałym efektem oczyszczania ścieków, jest powstanie w końcowej fazie, w wyniku procesu pracy bakterii w oczyszczalniach, osadu ściekowego. Nie można utylizować go, bez wcześniejszego przetworzenia. Koszty związane z takim przetworzeniem często okazują sie bardzo wysokie, ponieważ wymagają zakupu pras bądź wirówek, które nie należą do tanich maszyn. Z tego powodu, oczyszczalnie ścieków poszukują co raz tańszych rozwiązań. Do jednego z nich, należą kontenery filtracyjne, które nie są niczym innym, jak dużymi workami wykonanymi z elastycznych specjalnych tkanin, mających za zadanie odsączanie wody z osadów ściekowych. […]

OFERTY PRODUCENTÓW PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

Każda kupiona od producenta przydomowa oczyszczalnia ścieków, dostaje gwarancję. Zawsze warto naprawiać wszelkie sprzęty bezpośrednio u producenta, ponieważ mamy pewność że specjalista zna się dokładnie na naszej marce. Tym bardziej że na rynku Polskim, konkurencja jest co raz większa. Przy wyborze odpowiedniej oczyszczalni ścieków, zawsze możemy liczyć na pomoc wyspecjalizowanych doradców technicznych, którzy nie tylko krok po kroku opowiedzą o walorach poszczególnych oczyszczalni, ale i pomogą przy wszelkich formalnościach związanych m. in. z przebudową terenu. Takie przydomowe oczyszczalnie ścieków znacząco obniżają koszty pozbywania się ścieków. Prócz tego, jesteśmy zwolnieni również od nie zbyt miłego wywożenia ścieków. Jest to nie tylko praktyczne oraz ekonomiczne rozwiązanie, ale jest to również rozwiązanie, które ma znaczący wpływ na ochronę środowiska. […]